Business Design - Futurehaus

CURSO | 29-01-2019

Diseño de modelos de negocio

CURSO | 6-12-2018

Investigación de clientes

Futurehaus - Solución Creativa de Problemas

CURSO | 14-01-2019

Solución creativa de problemas

Futurehaus - Service Design

CURSO | 13-12-2018

Diseño de servicios